The Dooneybrothers

Uitstapje Emden 17 april 2012

Om de teamgeest wat te versterken was een uitje naar de VW fabrieken in Emden geregeld.

Daar de brothers André en Gerben aan de ene kant van het eiland alleen zee en aan de

andere kant alleen water hebben *), gingen zij ook mee met de trip op het vaste land.

Mini-brother Johnny moest zorgen voor brood op de plank en spendeerde deze dag aan het

uitvoeren van zijn vaderlijke plichten, werken dus.

*) Citaat van onze spreekstalbrother.

*****

Dekker Rondvaarten was bereid gevonden het vervoer voor zijn rekening te nemen.

Na de gezamelijke koffietafel, waarvoor de één wat meer tijd had als de ander i.v.m. de aanrijtijd,

werd koers gezet naar Blijham, de opstapplaats van het gebeuren.

Met de bus, die de houdbaarheidsdatum lichtelijk had overschreden, werd de reis aanvaard.

Onderweg nog wat fans opgepikt, zodat de gezamenlijke leeftijd de 2000 ruim passeerde.

In Emden werd er nog een "natje en droogje" stop gemaakt, we zouden het nodig hebben.

 

De rest van de reis ging met het nodige gepiep en gekraak van ons vervoermiddel.

De uitlaat hing er los onder, maar werd voor het nageslacht bewaard.

Eénmaal aangekomen op de plaats van bestemming werden we welkom geheten door de achter-kleinzoon

van keizer Wilhelm II, ziin praatje begeleidend met foto's en video's.

 

Getooid met een meeluister-gehoorapparaat hebben we het inelkaarzetproces mogen aanschouwen,

begeleid door een uitgebreid Duits uitlegpraatje, jawohl.

We weten nu hoeveel mannen, vrouwen, uren, plaatsen, onderdelen en zweetdruppels

eraan te pas komen voor het in elkaar knutselen van een auto.

De toch al niet geringe algemene kennis van de brothers had een flinke omhoog-datum gehad.

*****

De terugreis ging langs de touristische route en zo belandden we in het dorpje Rorichum,

waar "Bei Cassi" een slok-stop werd georganiseerd.

 

Dat na afloop de reislijder moest wachten, kwam onder andere door de tuin van de uitbater.

De naam ervan sprak de brothers wel tot de nodige verbeelding.

 

Eénmaal weer in de uitvalspyramide der brothers werd nog een maaltijd genuttigd,

zodat er achterom kon worden gekeken naar een vreugdevolle leerzame dag.

*****

 

Terug naar foto's